Direktion & bestyrelseBestyrelse

Formand:
Carsten Risvig Pedersen, Direktør

Torben Jørgensen, CFO CJ Holding 
Anders Kjeld, Adm. Direktør Byggros Holding A/SDirektion

Anders Kjeld, Adm. Direktør

Claus Broe, Økonomidirektør

Tilbage