Ledelse og styreStyre

Formann:
Carsten Risvig Pedersen, Adm. Direktør

Kenneth Nielsen Leth
Anders Kjeld, Adm. Direktør Byggros Holding A/SDirektion

Anders Kjeld, Adm. Direktør

Claus Broe, Økonomidirektør

Byggros Holding A/S | Egegårdsvej 5 | DK-5260 Odense S | info@byggros.com | VAT/CVR nr.: 18262584 | Tlf.: +4559489000