Selskapsstruktur

Byggros-konsernet ble dannet ved at Byggros A/S og V. Burcharth & Søn A/S fusjonerte den. 1. januar 2008. 1. oktober 2010 ble Biovarme ApS - nu BG Termic Plus en del av konsernet. Byggros Holding A/S fungerer som administrasjon for de enkelte selskapene, og ivaretar alle oppgaver innenfor logistikk, innkjøp, økonomi og IT.

Byggros Holding a/s

BG Byggros a/s

Danmark

BG Byggros ab

Sverige

BG Burcharth a/s

Danmark

BG Termic Plus

Danmark

BG Byggros a/s

Norge

BG Flux ApS

Danmark

BG Millag ApS

Danmark

Vexti ApS

Danmark

Code of conduct

Din anleggsleverandør

Vi er en leverandør av et bredt spekter av nisjerelaterte løsninger for industri og byggsektoren.