BG Group


SelskapsstrukturByggros-konsernet ble dannet ved at Byggros A/S og V. Burcharth & Søn A/S fusjonerte den. 1. januar 2008. 1. oktober 2010 ble Biovarme ApS - nu BG Termic Plus en del av konsernet. Byggros Holding A/S fungerer som administrasjon for de enkelte selskapene, og ivaretar alle oppgaver innenfor logistikk, innkjøp, økonomi og IT.

Selskabsstruktur

Byggros Holding A/S | Egegårdsvej 5 | DK-5260 Odense S | info@byggros.com | VAT/CVR nr.: 18262584 | Tlf.: +4559489000