BG Group


FöretagsstrukturByggros Holding A/S fungerar som administration åt de enskilda företagen,och sköter således allt inom logistik, inköp, ekonomi och IT.

Företagsstruktur

Byggros Holding A/S | Egegårdsvej 5 | DK-5260 Odense S | info@byggros.com | VAT/CVR nr.: 18262584 | Tlf.: +4559489000