Styrelse och ledningStyrelse

Styrelseordförande:
Carsten Risvig Pedersen, Verkställande direktör

Torben Jørgensen, Ekonomichef - CJ Holding
Anders Kjeld, Verkställande direktör - Byggros Holding A/SLedning

Anders Kjeld, VD 

Claus Broe, Ekonomidirektör

BG Flux | Egegårdsvej 5 | DK-5260 Odense S | info@bgflux.com | VAT/CVR nr.: 18262584 | Tlf.: 59 48 90 00