Styrelse och ledningStyrelse

Styrelseordförande:
Carsten Risvig Pedersen, Verkställande direktör

Kenneth Nielsen Leth
Anders Kjeld, Verkställande direktör - Byggros Holding A/SLedning

Anders Kjeld, VD

Claus Broe, Ekonomidirektör

Byggros Holding A/S | Egegårdsvej 5 | DK-5260 Odense S | info@byggros.com | VAT/CVR nr.: 18262584 | Tlf.: +4559489000