IMG 2590

BG Group består af en række grossistvirksomheder i Norden

- hvor Byggros Holding er administrationsselskab for de øvrige nedenstående virksomheder, og derfor varetager alle opgaver inden for logistik, indkøb, økonomi, marketing og IT.

  • BG Byggros A/S
  • BG Millag ApS
  • BG Termic Plus ApS
  • BG Burcharth A/S
  • BG Flux ApS
  • BG Byggros AB
  • BG Byggros AS
  • Vexti ApS

BG Group blev en realitet i 2008 med sammenlægningen af Byggros og Burcharth.

BG Group har hjemme i Odense, hvor vi råder over 4000 m2 kontorer og 12.000 m2 lagerfaciliteter, og beskæftiger 90 medarbejdere.

Mission1
Mission

Med vores unikke faglige viden, kreativitet, troværdighed og engagement, skaber vi sikre og økonomisk holdbare løsninger, der bidrager til vores samarbejdspartneres og samfundets ambitioner om øget bæredygtighed i dag og i morgen

Vision1
Vision

BG Group skal med sine unikke løsninger og produkter være den foretrukne værdiskabende samarbejdspartner for de der arbejder på at skabe bæredygtige og klimavenlige miljøer, både ude og inde.

Byggros 2022 23 Mockup Forside + Opslag UDEN BAGGRUND

ESG Rapport

Minimering af klimapåvirkning og bæredygtighed har været en del af BG Groups fokus i mange år, og vi har i det forgangne år afsat betydelige ressourcer som er dedikeret til området. Vi finder det derfor naturligt at starte op med en frivillig ESG rapportering. 

Hjertestarter 1182X688

En hjertesikker virksomhed

Som hjertesikker virksomhed har vi gjort virksomhedens hjertestarter offentligt tilgængelig. Vi har derfor opsat et udendørs varmeskab til vores hjertestarter.

Køb online - lige på stedet