Vores tilgang til bæredygtighed

Vi ønsker at støtte op om fremtidens byggeri og grønne uderum. Vi prioriterer at sælge og producere så bæredygtige produkter som muligt. Det gør at vi ikke kender målet endnu, men at vi har valgt at tage de første skridt da vi tror på, at det er NU vi skal afsted! 

Vi har i det forgangne år afsat betydelige ressourcer som er dedikeret til området. Vi finder det derfor naturligt at starte op med en frivillig ESG rapportering. Du kan læse vores ESG rapport her!

Vi tager vores ansvar for miljø og mennesker seriøst

Det er vigtigt for os at have fokus på ansvarlighed og bæredygtighed, så vi minimerer vores spor på miljøet. Derfor er det en integreret del af vores Mission og Vision i BG Group.

Vi har en lang tradition for at tage vores sociale ansvar alvorligt. Social ansvarlighed handler bl.a. om at have en sund og engagerende arbejdsplads med plads til forskelligheder og mangfoldighed.

Vores CSR- og miljøindsatser sker på nationalt, såvel som på internationalt plan, og er gældende for alle selskaber under BG Group. Vi arbejder systematisk på at reducere vores CO2 udledning, og har derfor investeret i grøn strøm, solceller og grønne tage. Det er kun en begyndelse på vores rejse. Udover vores interne besparelser, prøver vi også at tænkte besparelse ind på vores distribution, det er altid et puslespil med fokus på minimering af CO2. 

For at sikre overholdelse af lovgivning og myndighedskrav på miljøområdet har BG Group opstillet en række indsatsområder, der vedrører såvel det interne som det eksterne miljø. Indsatsområderne evalueres kontinuerligt af ledelsen og de enkelte afdelinger, så vi løbende kan forbedre vores miljøindsats.

Hvad gør BG for Miljøet?

 • Allerede i 2015 installerede vi solceller på vores gamle lager i Hjallese. 

 • Vi tilbyder at arrangere afhentning af de kasserede sedumbakker, som derefter bliver fragtet til vores produktionsfaciliteter på Vestsjælland. Her tømmes plastbakkerne for jordsubstrat og plantedele, som genanvendes i vores produktion.

 • I takt med Parisaftalen og FNs verdensmål kom i fokus, har vi også løbende kigget på verdensmålene. BG Group arbejder målrettet med sundhed og trivsel, mangfoldighed og mindre ulighed. 

 • For at fremme biodiversiteten samt afhjælpe med regnvand på vores tage i Seden, installerede vi Grønt tag på flere af vores tagflader i 2021. 

 • Efter vi flyttede til vores nye domicil i 2021, besluttede vi at alle skulle affaldssortere. Så det var slut med enkelte skraldespande ved pladserne med blandet i, og i stedet velkommen til stationer med mulighed for at sortere affaldet korrekt. 

 • Vi ønsker at bakke op om miljøet, derfor besluttede vi 2022 at vi kun vil indkøbe grøn strøm.

 • Vi har i 2023 udarbejdet vores første ESG regnskab. Det gjorde vi for at få en følelse af opgaven, samt at gøre vores CO2 tal transparente. 

  Du kan finde vores ESG regnskab her.

 • Vi arbejder hele tiden på at være med, og da vi er producenter på sedumbakker og sedummåtter skal der selvfølgelig være en EPD. Vi er i fuld gang med at få dem udarbejdet, så spørg gerne din sælger hvad status er! 

 • Vi har i foråret 2023 installeret solceller på vores tag i Odense. 

Grønne Tage Ukendt Projekt 2

Take Back ordning

Husk, at vi har en TAKEBACK-ordning på sedumbakke-tagsystemets komponenter, når de af forskellige årsager ikke længere tjener deres formål. Måske skal byggeriet rives ned eller renoveres.

Vi tilbyder at arrangere afhentning af de kasserede sedumbakker, som derefter bliver fragtet til vores produktionsfaciliteter på Vestsjælland. Her tømmes plastbakkerne for jordsubstrat og plantedele, som genanvendes i vores produktion.

Plastbakkerne sendes til Recycling DK og bliver også genanvendt. Måske bliver de endda genanvendt til nye sedumbakker.

Se vores samlede produktudvalg i webshoppen