Forstå bæredygtighed

I den daglige tale er der kommet en masse nye termonologier når vi snakker bæredygtighed. Vi har her prøvet at samle nogle af dem, som vi hos BG Group anvender da det er en stor del af vores hverdag. 

 • BR23 er den seneste version af Bygningsreglementet i Danmark og indeholder krav til dokumentation om nybyggeris samlede klimaaftryk gennem hele levetiden.

 • E = Klima/miljø

  S = Sociale forhold og

  G = Selskabsledelse.

  ESG-data er ikke-finansielle data om bæredygtighed, som ofte bliver anvendt af investorer og generelt i den finansielle sektor. 

 • En EPD eller en miljøvaredeklaration, er et dokument der dokumentere en byggevares miljømæssige egenskab. EPD'en udvikles i henhold til de anerkendte europæiske og internationale standarder. 

 • En livscyklusanalyse (LCA) er en beregning af en bygnings eller produkts samlede klimaaftryk i hele levetiden. Levetiden fastsættes son standard til 50 år.

 • Scope 1 = Direkte udledninger fra virksomheden

  Scope 2 = Indirekte udledninger fra indkøb af energi

  Scope 3 = Indirekte udledninger forbundet med værdikæden

 • ”E” står for equivalent. For at kunne sammenligne på tværs af de forskellige drivhusgasser, omregner man alt til CO2e. På den måde kan man se, hvor meget udledning en given drivhusgas vil svare til i CO2e.

 • DGNB er en certificeringsordning målrettet bygninger og byområder. Systemet bygger på den helhedsorienterede tilgang til bæredygtighed (FN’s definition) med de tre hovedsøjler: social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed.

HF Klitlandskab Vildeplanter 3

Vi vil gerne gøre det nemt!

Vi prøver at følge med i alt lovgivning, og vide hvilke produkter der er bedst til dit bæredygtige behov.

Se vores samlede produktudvalg i webshoppen