BG Group


BG Group - En grøn koncern i vækst

BG Group fungerer som administrationsselskab for selskaberne under Byggros Holding A/S, og varetager således alle opgaver inden for logistik, indkøb, økonomi, marketing og IT.



BG Byggros har fokus på specialløsninger til bygge og anlægsbranchen. Løsninger omfatter grønne tage, undertage, håndtering og stabilisering af blød bund med brug af jordarmering, dræn- og afvandingsløsninger, støttemure, erosionssikring, græsarmering og udskillerteknik mv.

Gå til hjemmeside



BG Burcharth A/S har primært fokus på ventilation  og tekniske artikler til industrien – herunder slanger, koblinger, pakninger samt olie & smøreudstyr.

Gå til hjemmeside



BG Biovarme sælger energi- og CO2-besparende  alternative varmeløsninger fra nogle af Europas ledende producenter. Hos BG Biovarme finder du varmepumper fra Ochsner, pillefyr og  brændefyr fra ETA og ATMOS samt solvarmeanlæg fra tyske STI.

Gå til hjemmeside



Millag ApS er specialiseret rådgiver og leverandør indenfor præfabrikerede regnvandsmagasiner, færdigsvejste membranløsninger til bl.a. deponier, indpakning af faskiner, gyllelaguner og overdækning af gylletanke.

Gå til hjemmeside