IMG 3553

Direktion og bestyrelse

Bestyrelse

CP
Carsten Risvig Pedersen

Aktionær og bestyrelsesformand

KN
Kenneth Leth

Aktionær og næstformand

AK
Anders Kjeld

Aktionær og bestyrelsesmedlem

Direktionen

AK
Anders Kjeld

Adm. Direktør Byggros Holding A/S

CB
Claus Broe

Økonomidirektør Byggros Holding A/S

Din anlægstekniske leverandør

Vi er leverandør af en lang række nicherelaterede løsninger til industrien og bygge- og anlægssektoren.

Køb online - Lige på stedet