BG Group


BG Group - En grön koncern på tillväxt

Byggroskoncernen uppstod genom en fusion av Byggros A/S och V. Burcharth & Søn A/S den 1:a januar 2008. Den 1:a oktober 2010 anslöts Biovarme ApS till koncernen. Under hösten 2012 anslöts INJA Miljøteknik A/S och BG Millag ApS.Byggros fokuserar på speciallösningar till bygg och anläggning. Gröna tak, jordarmering, dammar & fontäner, stödmurar, erosionssäkring och dränering är de primära fokusområdena. Företaget är aktivt i hela Skandinavien.

Gå till hemsidaBG Burcharth A/S fokus omfattar primärt tekniska artiklar för industri – härunder slangar, kopplingar, packningar samt olja & smörjutrustning.

Gå till hemesidaBiovarme säljer energi- och CO2-besparande värmelösningar från den egna produktserien Denviro. Dessutom omfattar sortimentet alternativa värmelösningar från ledande producenter. Försäljning sker primärt på den danska marknaden.

Gå till hemsidaINJA Miljøteknik A/S levererar och ger råd om avskiljare och pumpbrunnar till olika anläggningsuppgifter. Därutöver arbetar företaget med lösningar för hantering av regnvatten.

Gå till hemsidaMillag ApS är rådgivare och leverantör inom färdigsvetsade membranlösningar till bl.a. deponier, tätning av infiltrationsbäddar & stenkistor, slamlaguner och övertäckning av slamtankar.

Gå till hemsidaBG Cura erbjuder flera hållbara produkter och lösningar för trafiksäkerhet. Saltskydd, skötsel och underhåll av växter och ogräs.

Gå till hemsida
BG Flux | Egegårdsvej 5 | DK-5260 Odense S | info@bgflux.com | VAT/CVR nr.: 18262584 | Tlf.: 59 48 90 00