BG Group


BG Group - En grön koncern på tillväxt
Byggros fokuserar på speciallösningar till bygg och anläggning. Gröna tak, jordarmering, dammar & fontäner, stödmurar, erosionssäkring och dränering är de primära fokusområdena. Företaget är aktivt i hela Skandinavien.

Gå till hemsidaBG Burcharth A/S fokus omfattar primärt tekniska artiklar för industri – härunder slangar, kopplingar, packningar samt olja & smörjutrustning.

Gå till hemesidaBG Termic Plus är din kompetenta leverantör av ledande värmelösningar och ventilationsprodukter.

BG Termic Plus är etablerat på grundval av två välkända och väletablerade leverantörer - BG Biovarme och BG Burcharth Ventilation - som har många års expertis inom dimensionering og rådgivning inom värmelösningar och ventilation.

Vi är specialister på energi- och koldioxidbesparande alternativa värmelösningar med Ochsner värmepumpar, värmelösningar från ETA och ATMOS samt solvärmesystem från tyska STI.

Vi kan också erbjuda både centrala och decentraliserade ventilationslösningar och tillbehör för ventilation.

Gå till hemsidaMillag ApS är rådgivare och leverantör inom färdigsvetsade membranlösningar till bl.a. deponier, tätning av infiltrationsbäddar & stenkistor, slamlaguner och övertäckning av slamtankar.

Gå till hemsidaByggros Holding A/S | Egegårdsvej 5 | DK-5260 Odense S | info@byggros.com | VAT/CVR nr.: 18262584 | Tlf.: +4559489000